MILJØSIRKUS


 Hva er ÅPNE HUS Miljøsirkus ?

·         En internasjonal kulturarena for tverrfaglig samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og arkitekter i samspill med unge aktører innen arkitektur, scenekunst, musikk, dans, visuell kunst og design.

·         Flerkulturell møteplass, skape nye fellesskap

·         Utvikle stedsforståelse gjennom dialog og deltakelse

·         Verkstedsbasert og interaktivt

·         Bærekraftig gjenbruk av kunnskap og materialer

ÅPNE HUS miljøsirkus går inn i rom som folk ikke så ofte besøker. I år vil vi starte i byparken  og bevege oss mot universitet, og plassene og husene vil fylles av musikk og bevegelse fra mange kulturer. I fjor ble ÅPNE HUS arrangert i Skaialuft, på Alta kommunes tidligere driftsanlegg. Tidligere har vi vært hos VEFAS (Vest-Finnmark Avfallselskap) anlegg og kai, ytterst ute på Amtmannsnes. Vi har alltid hatt mange besøkende, vi håper mange finner veien også i år !

Fra 3 til 30 stammer

Alta, hvilket sted er det i dag? Hvem treffer hverandre, hvilke stemmer blir hørt og hvordan utvikles Alta? Blir man glad i menneskene her? Blir man glad i den lange vinteren og den korte sommeren? Er de innfødte nysgjerrige på de mange nye som kommer hit som studenter, innvandrere og arbeidere? Er Altaværingene nysgjerrige på hverandre? Eller kunne det være rom for et større mangfold av stemmer enn de som høres i dagens Alta? ÅPNE HUS miljøsirkus er en arena og møteplass hvor man gjennom dialog og samarbeid våger mer og møtes oftere. Et større rom vil utvide mulighetene for den interkulturelle befolkningens deltakelse, inflytelse og trivsel.

Miljø

I regi av arkitekturens år 2011 ble ÅPNE HUS miljøsirkus lagt til Miljøuka i Alta, og ble av kommunen ansett som et kjærkomment bidrag. Vårt samarbeid med VEFAS (Vest Finnmark Avfallsselskap) som hovedsamarbeidspartner bidrar til styrking av kunnskap om gjenbruk i et samfunnsperspektiv. Redesign og gjenbruk av materiale ligger som et fundament og metode i verkstedene under ÅPNE HUS miljøsirkus.


Initiativtakere

Verte landskap-arkitektur AS ble etablert i 2012. Firmaet har 10 ansatte og er det 3. største arkitektkontoret i Nord-Norge. Hovedmengden av oppdrag er utvikling og prosjektering av offentlige og private bygg og utomhusanlegg. Landskapsarkitekt Anita Veiseth har gjennom mange år hatt studenter fra flere europeiske land i praksis. Hun arbeider nå med å utvikle analysemetoder som er spesielt tilpasset klima- og samfunnsforhold i nordområdene. Hun ønsker å utvikle kultur som næring i nord.

Nicolaysen Film AS eies og drives av Kirstin Nicolaysen, som er utdannet antropolog ved Visuelle kulturstuddier ved UiT. Hun er opptatt av identitet, kulturmøter og ser på Finnmark som ei skattekiste for å formidle historier fra fortid og nåtid. I dag lager hun dokumentar- og oppdragsfilmer i tillegg til å undervise fra DKS-nivå til høyskolestudenter. Hun har erfaring fra arbeid med flyktninger fra flyktningtjenesten.

Billedkunstner Laila Kolostyák er etablert i Alta siden 1998. Hun driver selvstendig virksomhet innen visuell kunst. Siden oppstart har hun hatt snø- og isprojekter som kjernevirksomhet i vintermånedene. Etter flere utstillinger, filmredigerings- og scenografioppdrag i både Norge, Sverige, Danmark og Frankrike har hun i dag flere faste samarbeidspartnere internasjonalt. Mange av hennes projekter setter fokus på miljø og klimaendringer.

Produksjonsteamet 2012 samlet.