31.05.2013

Felles lunsj for forumdeltagerne på SISA !

Gjestekokk Mel serverte nydelig indisk mat med kyndig assistanse fra Manmaya og Indramaya
Alle hygget seg med nydelig varm mat.
 
SISA ved Geir Kåre Henriksen har hovedansvaret for å lage mat de to ukene ÅPNE HUS Miljøsirkus pågår ! Her sammen med Krishna som sitter i styret til Miljøsirkus teaterlag og har vært med siden starten.
 
 
 
 
 
 
 


Instruktørene våre til Forumteatervandringen

Eline Petrine og Runa hjelper oss til å lære forumteater !

Hvordan skjer 'det første møtet' ?

 

 

30.05.2013

Øvinger til Forumteatervandring.

Instruktørene Runa og Eline Petrine og alle skuespillerne, danserne og musikerne samlet.

ÅPNE HUS Miljøsirkus 2013 i gang !


Sett av lørdag 15.juni kl. 14-18 i Skajaluft !