31.05.2013

Felles lunsj for forumdeltagerne på SISA !

Gjestekokk Mel serverte nydelig indisk mat med kyndig assistanse fra Manmaya og Indramaya
Alle hygget seg med nydelig varm mat.
 
SISA ved Geir Kåre Henriksen har hovedansvaret for å lage mat de to ukene ÅPNE HUS Miljøsirkus pågår ! Her sammen med Krishna som sitter i styret til Miljøsirkus teaterlag og har vært med siden starten.
 
 
 
 
 
 
 


Instruktørene våre til Forumteatervandringen

Eline Petrine og Runa hjelper oss til å lære forumteater !

Hvordan skjer 'det første møtet' ?